Firma ZPC "CUKROMIX-BIS" Sp. z o.o. w 2004 roku
             uzyskała certyfikaty HACCP i ISO.

4311/04
4311/04

 

 

Zakup automatycznej linii do pakowania cukierków APC-3 (producent EMPAK Kraków) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3 - "Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez Inwestycje".

Wartość projektu - 527 000PLN,
Kwota dofinansowania - 263 500 PLN.